Hem / Nyheter från SSF / Corona slår hårt mot barn- och ungdomsidrotten

Corona slår hårt mot barn- och ungdomsidrotten

Den befarade minskningen i idrottandet hos unga inom föreningslivet, på grund av Corona, är nu ett faktum när sammanställningen av förra årets LOK-stöd är klar.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter och sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades under 2020. Redan under första halvåret av 2020 syntes en negativ trend då nedgång för samtliga idrotter var 8 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2019 och under andra halvan av 2020 hade nedgången ökat till 14 procent. Detta innebär alltså en minskning med sex miljoner deltagartillfällen eller totalt 10,6 procent mellan åren 2019 och 2020. Simidrottsföreningarna har under samma tid rapporterat en minskning med cirka 150 000 deltagartillfällen, vilket motsvarar ett tapp på strax under 7 procent.

Redovisningen ger oss även möjlighet att titta på olika åldersgrupper och sett till samtliga idrotter, ökar minskningen för varje åldersgrupp från 7 år och uppåt. Åldersgrupperna 7–12 år och 13–16 år har tappat cirka 9 procent av antalet deltagartillfällen. Inom Simidrotten ser det ut på ett liknande sätt för de lägre åldrarna där åldersgrupperna 7-12 år och 13-16 år tappar över 7 procent.

Det stora undantaget är åldersgruppen 17-20 år där Simidrotten har en liten ökning i deltagartillfällen på cirka 1,6 procent jämfört med idrottens generella minskning med 15 procent. Det är även glädjande att vi inte visar ett lika stort tapp i gruppen 21-25 år där vi endast har en minskning med 3 procent jämfört med att samtliga idrotter har tappat 21 procent.

Detta kan bland annat bero på att många simidrottsföreningar lyckats ställa om till landträning utomhus under de perioder då detta varit möjligt utifrån rådande riktlinjer.

Den största negativa förändringen ses för personer med funktionsnedsättning över 25 år där samtliga idrotter redovisar en nedgång i deltagartillfällena med 44 procent. Skälet till det är troligen att många av de individer som registreras tillhör riskgrupper där träningsverksamheter stängdes ner i ännu större utsträckning än övrig verksamhet. Även Simidrotten har störts tapp av delatagartillfällen för denna grupp med en minskning på över 15 procent. Även om det är bättre än statistiken för samtliga simidrotter är det oroväckande uppgifter.

Vi kan inte annat än stämma in i det som Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson säger:

– Det är skrämmande siffror över lag och vi är oroade över vad det innebär för idrotten i framtiden och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och dess gemenskap. En halvering av aktivitet bland vuxna med funktionsnedsättning är nästan ofattbar och oerhört allvarlig.

Statistiken i sin helhet hittar ni här.

 

Vad är LOK?

Idrottsföreningar kan två gånger per år ansöka om LOK, statligt lokalt aktivitetsstöd. Syftet med medlen är att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. Inom detta redovisas antal genomförda aktiviteter och för varje aktivitet registreras antalet deltagare inom bidragsberättigad ålder. Antalet deltagare utgör då antalet deltagartillfällen. Så när statistiken presenteras är antalet deltagartillfällen det sammanlagda antalet deltagare som deltagit vid samtliga gruppaktiviteter vilket inte förväxlas med unika individer.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga