Hem / Nyheter från SSF / Ansök om att få delta i projektet "Simidrott Når Alla" under 2021

Ansök om att få delta i projektet "Simidrott Når Alla" under 2021

Svensk Simidrott välkomnar föreningar att ansöka om att få delta i projektet "Simidrott Når Alla" under 2021 och att där få möjligheten till ekonomiskt stöd för att utbilda mellan 1-10 ledare med annan etnisk bakgrund än svensk.

Svenska Simförbundet har tidigare beviljats ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet för att kunna bedriva projektet "Simidrott Når Alla" under perioden 2020-2021, men med anledning av Covid-19 har vi fått revidera delar av den initiala projektplanen. Vi kan därför meddela att vi nu har fått möjligheten att inkludera och utbilda ännu fler ledare med annan etnisk bakgrund än svensk inom ramarna för detta projekt.

Er förening kan nu ansöka om ekonomiskt stöd för att utbilda mellan 1-10 ledare under 2021.

Detta projekt har som mål att få fler individer med annan etnisk bakgrund att bli aktiva, ledare eller organisationsledare inom simidrotten. Avsikten med projektet är därmed att hjälpa till att minska tröskeln in i våra fem simidrotter, samt att bidra till att vi får en större mångfald bland våra ledare.

För de utvalda föreningarna kommer Svenska Simförbundet att stå för:
– Att deltagarna får gå utbildningarna "Simidrottsledare", "Grundutbildning för tränare" & HLR-kurs utan kostnad
– 5000 kr för uppstart + 1500 kr/deltagare för att kunna genomföra projektet enligt nedan

Följande åtaganden förbinder sig föreningarna till:
– Att föreningen rekryterar deltagare och driver projektet lokalt
– Att deltagarna tilldelas en mentor inom föreningen
– Att föreningen genomför vår "Internutbildning för ledare utan simidrottsbakgrund" för deltagarna (5 tillfällen á 2 timmar, innehållande både teori & praktik)
– Att deltagarna utbildas och inkluderas i föreningens verksamhet och får ledaruppdrag under ledning av en mentor
– Att föreningen besvarar en enklare utvärdering i slutet av 2021

Om föreningen inte genomför projektet enligt ovan nämnda åtaganden riskerar föreningen att bli återbetalningsskyldig till Svenska Simförbundet.

För mer information och ansökan klicka här.
Sista ansökningsdag är måndagen den 10 maj.

Vid eventuella frågor om ansökan, kontakta: This is a mailto link


(Max 750 tecken)

(visas ej)
För att du ska kunna skicka måste du bocka för den här kryssrutan

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga