Hem / Nyheter från SSF / 2 simidrottare får RF och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2021–2022

2 simidrottare får RF och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2021–2022

50 idrottare får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2021–2022. Emma Gullstrand, simhopp och Lina Watz, parasimning är två av dessa. RF har nu släppt hela listan med alla stipendiater.

Vi är glada att kunna meddela att Lina Watz och Emma Gullstrand har blivit tilldelade Elitidrottsstipendiumet på 50 000kr vardera. 

– Elitidrottsstipendium för att möjliggöra dubbla karriärer är ett av de viktigaste sociala stödsystemen i svensk elitidrott. Att kunna kombinera elitidrott och utbildning är en avgörande skyddsfaktor i en ung människas liv. Elitidrotts- och utbildningssatsningen sammanfaller oftast i en kritisk ålder mellan 20–30 år och ett stipendium gör stor skillnad för att stärka elitidrottssatsningen och möjliggöra studier vid en högskola eller ett universitet, säger Kent Lindahl, sakkunnig i dubbla karriärer på Riksidrottsförbundet.

Utöver det ekonomiska stödet på 50 000 kronor vardera som stipendiet medför erbjuds även de aktiva stöd från avdelningen Elitidrottstöd på Riksidrottsförbundet inom bland annat idrottspsykologi och idrottsmedicin. Både det ekonomiska och det operativa stödet är ofta avgörande för elitidrottarens utveckling och prestation men även för främjandet av psykisk hälsa och bättre förutsättningar till en hållbar idrottskarriär.

Utöver sina idrottsliga ambitioner studerar de allra flesta stipendiaterna på fleråriga program men en del även på enskilda kurser. Exempel på program/kurser som några av de 50 stipendiaterna går är läkarprogrammet, samhällsplanerarprogrammet, statsvetenskap och industriell ekonomi.

2021–2022 delar Riksidrottsförbundet och Svenska Spel ut sammanlagt 50 stipendier till aktiva elitidrottare.

– Svenska Spel är svensk idrotts största sponsor och talangutveckling är något som ligger oss varmt om hjärtat. Att kombinera en elitsatsning med studier kräver både ett enormt engagemang och mycket vilja. Vi är glada över att kunna hjälpa stipendiaterna att förverkliga sina drömmar, både i och utanför klassrummet, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef Svenska Spel.

Läs mer om stipendierna här.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga