Hoppa till sidans innehåll

Ny sammanställning av de stöd som kan sökas på grund av Covid-19

08 MAJ 2020 18:25
Här hittar ni en uppdaterad sammanställning av de stöd som föreningar kan söka med anledning av Covid-19. Observera att kompensationsstödet skall sökas senast den 15 maj!
  • Uppdaterad: 08 MAJ 2020 18:25

KOMPENSATIONSSTÖD TILL IDROTTEN, ANSÖK SENAST 15 MAJ

Den 1 maj öppnade RF ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Kompensationsstödet är en del av regeringens krispaket (500 miljoner kr) till idrottsrörelsen och syftet är att ge föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget. I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras. Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Obs: förlorade intäkter/merkostnader för föreningen under den aktuella perioden 12 mars till 30 juni 2020 måste uppgå till minst 15 000 kr totalt.

Förening kan söka stöd för följande:

  • Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni 2020.
  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/ verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exem pelvis deltagar intäkter som banhyra och lektionsverksamhet

På RFs sida Vanliga frågor om kompensationsstöd till föreningar finns mycket bra information och svar på de flesta frågeställningar: Föreningar ansöker i IdrottOnline, fliken Idrottsmedel. Mer info hittar ni här.  

PROJEKTSTÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

Befintligt stöd som utökas till att gälla bibehållen verksamhet under Corona-tider Svenska Simförbundet samt RF-SISU distrikten har fått möjlighet att använda Projektstöd till Barn- och ungdomsidrott till att även omfatta området Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin. Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten i respektive organisation. Kontakta ditt RF-SISU distrikt kring deras bidrag, läs mer här om SSFs.


UTBILDNINGSSTÖD – DIGITAL ASYNKRON VERKSAMHET

RF har nu temporärt ändrat så att föreningarna och distriktens utbildningsverksamhet i digital form inte behöver ske i realtid. Det är under en övergångsperiod tillåtet att utbildningarna kan godkännas även om inte alla deltagare är uppkopplade samtidigt, det som kallas asynkron verksamhet. Detsamma gäller för den folkbildningsverksamhet som genomförs inom ramen för SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Kontakta ditt RF-SISU distrikt för mer info.


ARBETSGIVARE

När din verksamhet påverkas har du möjlighet att ansöka om korttidsarbete. Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonmiskt stöd. Korttidsarbete kan du läsa mer om på Tillväxtverket och det är även där du gör ansökan. Läs mer här.

Om ni som arbetsgivare är medlemmar i Arbetsgivaralliansen så finns det även bra vägledning via dem kring korttidsarbete

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbets givar avgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare införs även en nedsättning av egenavgifterna. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. Läs mer här


LOK-STÖD

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd för att kompensera föreningar för utebliven verksamhet under Covid-19. Denna modell tas fram under hösten och tanken är att föreningar som på grund av restriktionerna inte kunnat genomföra verksamhet eller genomfört verksamhet med reducerat deltagande ska kunna kompenseras i slutet av året. Modellen kommer bygga på att RF tittar på hur mycket olika föreningar redovisat 2020 och jämför det med tidigare år för att se mönster på bortfallet. Läs mer här.  


LOKALT STÖD

Många kommuner har tagit fram krispaket för att stödja föreningslivet på orten. Ta gärna kontakt med din kommun för att se vilka möjligheter till stöd som finns lokalt. Även via RF/SISUs distriktsförbund kan det finnas möjlighet att söka stöd.


ÖVRIGT

RF har bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning. Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten, This is a mailto link 

Idrottens samlade information om Corona hittar du hos Riksidrottsförbundet.

Skribent: Cecilia Edstam
Epost: Adressen Gömd

 

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link