Hem / Håll koll på / Nyhetsarkiv / Uppföljning och utvärdering Strategi 2025

Uppföljning och utvärdering Strategi 2025

Svensk Simidrott arbetar mot Strategi 2025. Som ett led i arbetet med att följa upp och se om arbetet med verksamhetsinriktningarna ger avtryck på en övergripande nivå, har vi tagit fram två undersökningar.
  • Den första undersökningen riktar sig till alla som är engagerade inom och skapar verksamhet inom Svensk Simidrott på central nivå, i distrikten och i våra föreningar. Denna undersökning kommer att genomföras i slutet av oktober.
  • Den andra undersökningen kommer att gå ut till våra föreningars medlemmar som tar del av vår verksamhet. För verksamhet där barn under 16 år deltar, kommer målsman att få svara på enkäten. Denna undersökning kommer att genomföras under vecka 47-49

Läs mer om undersökningen här

För föreningar som vill delta krävs följande:
För att föreningens medlemmar ska kunna få enkäten krävs att föreningen har gett Svenska Simförbundet tillgång till medlemsregistret i IdrottOnline. Kontrollera därför i IdrottOnline under Administration-Inställningar att Svenska Simförbundet tilldelats behörighet genom markering antingen för alternativet ”Endast läsa” eller ”Läsa och Ändra” för ”Organisation-Simidrott” istället för det ursprungliga  ”Nej”.

Endast den som är registrerad som Huvudadministratör eller Klubbadministratör kan ändra denna inställning IdrottOnline . Kontrollera att ni har behöriga personer som göra ändringarna i denna inställning. Har föreningens huvudadministratör slutat,  kontakta This is a mailto link  och begära registrering av ny Huvudadministratör (föreningens namn, den nya huvudadministratörens för- och efternamn, fullständiga personnummer och e-postadress) vilket kan ta 3-5 dagar.

Bedriver föreningen inte bara Simidrott utan annan idrott, så krävs istället behörighet ”Huvudadministratör för Simidrott” eller ”Klubbadministratör för Simidrott” för att endast ge Simförbundet tillgång till medlemmar som är aktiva i simidrott.
Huvudadministratör kan tilldela andra registrerade medlemmar med fullständigt personnummer behörighet som Klubbadministratör.

 Föreningen rekommenderas att korrigera felaktiga e-postadresser och komplettera med saknade e-postadresser i föreningens medlemsregister i IdrottOnline så får fler medlemmar möjlighet att besvara enkäten, vilket ger ett bättre underlag för utvärdering av verksamheten.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga