Hem / Håll koll på / Nyhetsarkiv / Regeringen öppnar för nytt stöd till idrotten

Regeringen öppnar för nytt stöd till idrotten

Kultur- och idrottsminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg presenterade på en presskonferens idag ett förslag till ett förlängt stöd till idrottsrörelsen på en miljard kronor för resten av 2020.

 – Vi för diskussioner med Centerpartiet och Liberalerna inom ramen för budgetförhandlingarna och vi har gott hopp om att komma överens. Min tro är att Centerpartiet och Liberalerna ser de mycket stora behoven, och att budgetsamtalen snart kommer att utmynna i ett positivt resultat för idrotten och kulturen, säger Amanda Lind.

Regeringen förbereder även vissa undantag för evenemang med sittande publik som går att genomföra på ett smittsäkert sätt. För offentliga sammankomster gäller fortsatt en gräns på 50 personer och vid alla aktiviteter ska det finnas möjlighet till social distansering

Svensk Simidrott kommer att fortsätta driva frågan kring en utökning av deltagarantalet i motionslopp som inte har en avgränsad arena såsom öppet vatten tävlingar. Utöver det har Svensk Simidrott  i sina dialoger med RF och kulturdepartementet fört fram åsikten att det är av största vikt för våra simidrotter att vi snarast kan få tydligare regler kring vad som gäller för idrottslig verksamhet och arrangemang, samt hur reglerna som råder ska tolkas.

– Vi som förbund och våra föreningar är idag väl rustade för att på ett ansvarsfullt sätt kunna genomföra tävlingsarrangemang. Tittar vi i Europa så är det tillåtet med upp till 500-1000 deltagare sedan en längre tid, vilket inte rapporterats har drivit smitta, det är därför rimligt att regeringen beslutar om liknande lättnader även för oss i Sverige.  Dessa små evenemang är ryggraden i föreningslivet och är livsviktiga för att hålla  intresset för idrotten uppe, säger Förbundschef Mikael Jansson.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga