Hem / Simidrott - Mer för fler / Goda exempel / Fortbildning kursledare

Fortbildning kursledare

Den 2:a och 10:e juni arrangerade Simidrott – Mer för fler och utbildningsansvarig på Svensk Simidrott, Maria Olofsson, en fortbildning för kursledare inom simning. Utbildningen riktade sig till kursledare för Simlinjeassistentutbildningarna och genomfördes under en dag i Lund och en dag i Stockholm.

Förmiddagarna ägnades åt information om projektet Simidrott – Mer för fler och diskussioner om hur vi på olika sätt kan samarbeta mellan simidrotterna, hur vi tillsammans kan stärka simidrotten och hur vi kan nyttja bassängutrymmet på olika sätt.

Exempel på hur deltagarna på en workshop som genomfördes i april ser på Simidrott – Mer för fler. Marknadsföringstexterna beskriver på ett bra sätt kärnan i Simidrott-Mer för fler. Många av nyckelorden som syns ovan återkom även i kursledarnas samtal under denna fortbildning.

Under eftermiddagen var det praktik med ett inledande pass landträning där ledare från konstsim och simhopp tillsammans visade på olika övningar som används inom dessa idrotter. Balans och kroppskontroll var två centrala delar.

Det var sedan cirka tre timmar i vattnet, där tiden delades mellan simhopp, konstsim och vattenpolo. Det finns stora skillnader mellan våra simidrotter men det finns också många gemensamma nämnare. Flera av kursledarna upptäckte övningar från simidrotterna som även simmare skulle kunna ha nytta av. Vi tackar för fina dagar med mycket ny kunskap och ett extra tack för några riktigt roliga timmar i vattnet.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga