Hem / Simidrott - Mer för fler / Goda exempel

Goda exempel

Under denna rubrik publiceras goda exempel på sådant som genomförts ute i landet inom ramen för Simidrott-Mer för fler.  

Det har genomförts ett flertal aktiviteter under 2018-2019 som har handlat om att få fler att våga prova på och erbjuda flera simidrotter. Det har genomförts utbildningar, workshops (både praktiska och teoretiska) och prova på-aktiviterer i såväl distrikt som i föreningar. I kolumnen till vänster presenteras några av dessa aktiviteter.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga