Landträning simning

Projektstöd IF -  fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten 

Landträning Simning 

Som simidrottare är det bra att komplettera sin idrottsspecifika träning med rörlighets- och styrkeövningar för att lära sig aktivera musklerna korrekt och förbättra sin kroppskontroll. En stark och rörlig simidrottare har lättare att klara både explosivt och högintensivt arbete samt har bättre rörelsekontroll och muskelaktivering vid lågintensivt och ihållande arbete. 

Forskning visar att nedsatt muskelstyrka och en sidoskillnad på 10-15% anses vara en riskfaktor för uppkomst av skador. Även muskelförkortningar kan bidra till muskelskada. För att optimera sin utveckling bör man därför träna varierat och allsidigt. 

Som ett stöd till föreningar att arbeta med detta har Anna Lundeberg tagit fram ett landträningsmaterial för simmare. Materialet illustrerar övningar med syfte att bygga starka atleter och förebygga skadeproblematik. Materialet är gratis och finns tillgängligt för alla att ladda ner här

Till en del övningar rekommenderas enklare redskap som mattor, hantlar, vikt-/medicinbollar, gummiband, hopprep, foam roller, pilatesboll och TRX-band. 

Föreningar som idag saknar denna typ av redskap och vill tillämpa materialet har möjlighet att ansöka om bidrag för upp till 80% av inköpskostnaden för detta. De redskap Anna Lundeberg rekommenderar och man kan ansöka om medel för visas här 

Ansökan görs i IdrottOnline inom kategorin Projektstöd IF – ”Få fler ungdomar att stanna kvar”. 

I ansökan beskriver man bakgrund, syfte och mål med projektet. Förklara hur verksamheten kan utvecklas och på vilket sätt det bidrar till att ungdomar i åldern 13-20 stannar kvar. Man behöver även förtydliga genomförandet/projektets upplägg och specificera vilka redskap man avser önskar köpa in. Bifoga även en offert eller länkar till produkterna för att göra ansökan komplett. 

Mer information om bidragsansökan och hur man går till väga för att göra en ansökan finns här.

För föreningar med verksamhet för lite yngre simidrottare finns även ett landträningsmaterial riktat mot barn och som fokuserar på rörelseglädje. Det finns att ladda ner gratis här och kräver inga redskap till övningarna. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga