Hem / Projektstöd för barn- och u... / Få fler ungdomar att stanna kvar

Få fler ungdomar att stanna kvar

 

Idrottsrörelsen är stark när det gäller att attrahera barn 7–12 år, men många idrotter har en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. Anledningen till varför ungdomar slutar med idrott varierar, men en bidragande faktor är idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i.

Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad verksamhet som utgår från individernas självbestämda ambitionsnivåer.

För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs. Detta så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Har er förening en projektidé kring hur ni kan jobba för att få fler ungdomar att stanna kvar? Då kan ni söka projekstöd!

Målgrupp

Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt kan beviljas för att:

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen

 • anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta

 • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande. 

Projekt för följande delar beviljas inte:

 • Läger
  Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

 • Material
  Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. Medel får inte beviljas för att ersätta slitet eller uttjänt material.

 • Individuella kostnader
  Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Exempel på projekt:

Läs om goda exempel på projekt som andra simidrottsföreningar genomfört - här.
Alla exempel går inte att söka projektmedel för, men de kan förhoppningsvis inspirera till lite nya synsätt och tankebanor.

Ansökningsperiod för projekt under 2021

Ansökningarna behandlas löpande, men sista ansökningsdag är 2021-10-01.

Observera att projektstöd ska sökas före projektets startdatum.

Här finns information om hur man ansöker om projektstöd.

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt. Kontaktuppgifter till konsulenterna finns längst ner på denna sida.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga