Hem / Projektstöd för barn- och u... / Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Riksidrottsförbundet har beslutat att göra en tillfällig justering i sina riktlinjer, så att föreningar nu kan ansöka om projektstöd inom barn- och ungdomsidrott för området ”Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin”.

Riksidrottsförbundet, och Svenska Simförbundet, önskar att den dagliga idrottsverksamheten ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt och så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. Det finnas därför möjlighet för föreningar att söka projektstöd inom ramen för barn- och ungdomsidrotten för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Helt enkelt att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet. 

Möjligheten att söka medel inom detta område kommer att erbjudas så länge Covid-19 pandemin påverkar samhället i Sverige, dock längst t.o.m 2020-12-31. 

Här följer riktlinjer för ansökan inom detta område:

Vi lever i mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin där hela samhället påverkas på ett eller annat sätt och idrotten är såklart inget undantag. Inom många sektorer försöker man snabbt ställa om utifrån det svåra läget och hitta innovativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Detta behöver även idrotten göra och därför utvidgas nu möjligheten för IF att söka projektstöd.

I stort sett dagligen kommer nya beslut och rekommendationer från myndigheter och beslutsfattare som påverkar idrotten och i många fall gör det svårt att bedriva verksamhet som vanligt. Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, men med respekt för de rekommendationer som finns, fortsätta med den dagliga idrottsverksamheten. Med andra ord att anpassa träning, tävling, utbildning med mera till rådande omständigheter.

Målgrupp

Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Inriktning

Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller.

Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

OBS! Föreningar som kan bedriva sin verksamhet som vanligt kan inte söka stöd!

Här finns information om hur man ansöker om projektstöd.

Beslut meddelas inom några veckor efter att ansökan mottagits.

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt. Kontaktuppgifter till konsulenterna finns längst ner på denna sida.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga