Hem / Projektstöd för barn- och u... / Utbilda barn- och ungdomsledare

Utbilda barn- och ungdomsledare

Aktivitetsledare är ofta de vuxna som, näst efter föräldrarna, står barn och ungdomar närmst. Det är aktivitetsledarna som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledare nyckelpersonerna i arbetet.

Det är därför viktigt att aktivitetsledare får möjlighet till utbildning, så de kan utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Svensk Simidrott har som mål att bedriva simidrott där barn och ungdomar har roligt, mår bra och ges förutsättning att utvecklas under hela livet.

Projektstödets syfte och mål är att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Nedanstående utbildningar kan simidrottsföreningar ansöka om bidrag för under åren 2020-2021:

Kursnamn Simidrott Bidragsbelopp
Simidrottsledare digital* simning/vattenpolo/ simundervisning 2000 kr/deltagare
Simidrottsledare simning/vattenpolo/ simundervisning 2500 kr/deltagare
Simlinjeinstruktör simning/simundervisning 4000 kr/deltagare
Babysimsassistent babysim 1000 kr/deltagare
Babysiminstruktör babysim 1000 kr/deltagare
Vattenpololedare vattenpolo 1000 kr/deltagare
Baskurs simhopp 2000 kr/deltagare
Grundkurs simhopp 2000 kr/deltagare
Utvecklingskurs simhopp 2000 kr/deltagare
Landträningskurs simhopp 2000 kr/deltagare
Konstsimstränare Bas konstsim 2000 kr/deltagare
Konstsimstränare Nybörjare konstsim 4000 kr/deltagare
Konstsimstränare Ungdom konstsim 2000 kr/deltagare
Grundutbildning 
för tränare (SISU)
alla simidrotter Kostnad som överstiger 500kr/deltagare

 
*Under Corona-pandemin har många distrikt tillfälligt valt att anpassa kursen Simidrottsledare och genomföra den digitalt. Kursen har lägre deltagaravgift än normalt och därmed även något lägre bidrag.

Utöver ovan specifiserade utbildningar kommer även möjlighet till bidrag för Svensk Simidrotts Tränarkonferens 2020 att erbjudas. Se specifik information om det i konferensens inbjudan.

Ansökan för samtliga utbildningsbidrag görs i IdrottOnline!

Ansökningsperioden är öppen mellan 2020-02-15 till 2021-10-15 och ansökningar kan göras löpande.

Vi ser helst att föreningen ansöker innan kursen arrangeras men det är inget krav. Föreningen kan med fördel göra en gemensam ansökan för flera kurser som arrangeras nära varandra i tiden.

Observera att man enbart kan söka bidrag för kurser som arrangeras det aktuella året, ansökningar får alltså inte släpa mellan åren.

Inom några veckor från det att ansökan skickats in får man via IdrottOnline, ett "förhandsbesked" att projektet är beviljat.

Beviljade medel betalas ut först efter att föreningen har skickan in en återrapportert för ärendet. Återrapporten ska skickas in efter att kursen har genomförts och deltagarna blivit registrerade som "närvarande" och "godkända" i IdrottOnline.

Deltagare som fått möjlighet att komplettera delar av kurs efter sista kurstillfället måste göra det  inom 3 månader, annars erhålls inget bidrag för dessa deltagare. Deltagare som går en kurs under november-december 2021 måste ha kompletterat senast 31 januari 2022 för att kunna erhålla medel.

OBS! Efter 2021-10-15 kan inga ansökningar göras. Det är därför extra viktigt att komma ihåg att ansöka senast den dagen, för alla planerade utbildningar under oktober-december 2021.

Här finns information om hur man ansöker om projektstöd. 

Frågor och ytterligare information

Har du övriga frågor kring utbildningsstöd är du välkommen att kontakta:

Nathalie Dahlqvist, Administratör Projektstöd för barn- och ungdomsidrott
E-post: This is a mailto link Telefon: 010-476 53 17

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga