Hoppa till sidans innehåll

Info om resultatrapportering


Rapportering av resultat till databasen Octo Statistik

Resultat från sanktionerade tävlingar av Svenska Simförbundet, sänds endast i lenex-fil (.lef) till This is a mailto link för inläsning i databasen Octo Statistik. Uppnås resultat motsvarande internationell ranking, så sparas också resultaten med mellantider och FINA-poängen i pdf-fil som sänds tillsammans med lenex-filen. För juniorer uppnås internationell ranking vid resultat motsvarande minst 650 FINA-poäng och för seniorer vid minst 750 FINA-poäng.

Sänds felfri resultatfil under helg så läses resultaten in närmast följande vardag, och om den sänds in senast 14.00 vardagar, så läses resultaten oftast in samma dag.
Resultatfil som innehåller fel remitteras till tävlingsarrrangör med begäran om ny och korrekt resultatfil.  

Lenex-filer innehåller mellantider, som simmarens hemmaförenings Octo administratör kan välja att registrera som personbästa eller anmälningstider. Sök upp tävlingen i Octo Statistik, därefter grenen och simmaren, klicka på mellantider (längst till höger på raden) och välj mellantid som ska registreras samt klicka på Spara, så är mellantiden registrerad.

Startsträckor i "godkända" lagkapper registreras automatiskt men startsträckor i mixedlagkapper godkänns inte av FINA och registreras därmed inte vid inläsning i Octo.


Rutin för registrering av simresultat gjorda utomlands


Anmälan till tävlingar i de flesta europeiska länder görs i filformatet Lenex. Det är då viktigt att samtliga uppgifter fylls i för respektive simmare i anmälningsfilen, för då kan Octo vid inläsning av resultatfilen, identifiera och registrera resultaten.

Anmälningsfil i Lenex-format kan produceras i t ex ”Grodan Anmälan” eller i ”Splash”, som kostnadsfritt kan laddas ner från www.splash.com
Lenex anmälningsfil för tävlingar utomlands kan också skapas i Octo. Föreningen läser in arrangörens grenfil och gör sedan anmälningarna och
skapar avslutningsvis anmälningsfilen (föreningen står då själv som arrangör i detta fält i Octo Anmälan).
Därefter kan andra föreningar anmäla till samma tävling och ta fram sina anmälningsfiler. Detta görs under aktuell tävling och Anmälda simmare.

Simföreningen som tävlat säkerställer att den utländska arrangören, direkt efter avslutad tävling, sänder en komplett resultatfil i Lenex-format
(version 2.0 eller högre) till This is a mailto link. Alternativt sänder den tävlande föreningen själv resultatfilen via e-post.

Då inte utländsk arrangör kan leverera en resultatfil i Lenex (eller RE-fil), så kan simmares personbästa som behöver användas vid anmälan till tävling, läggas in manuellt i Octo.
För att svenska simmares utländska tävlingsresultat ska registreras i Simförbundets databas Octo, behöver vi få in alla uppgifter om tävlingen 


tävlingens namn
tävlingens datum
tävlingsplats/ort/stad/land
bassäng (yards 25m/50m)
grenar
resultat och datum för respektive resultat

Dessutom behövs en länk till resultaten på arrangörs hemsida eller resultaten i pdf-fil, för kontroll innan resultaten läggs in i Octo. För att säkerställa att alla uppgifter kommer med, v v använd denna excelfil. Saknas uppgifter så återsänds mailet till avsändaren med begäran om korrigering/komplettering.

 

Rapportering av resultat för svenska simmare bosatta utomlands

För svenska simmare som är bosatta och tävlar utomlands, rekommenderar Simförbundet att simmarens förening ansvarar för inrapportering av resultat. Ifylld excelfil med samtliga begärda uppgifter sänds till This is a mailto link. Saknas uppgifter eller länk till resultat på arrangörens hemsida alternativt pdf-fil med resultaten, så återsänds mail till avsändaren för komplettering/korrigering, innan resultaten kan registreras i Octo.

När simmare representerar landslaget, ansvarar Svenska Simförbundet för inrapportering av resultat.

 

Om Masters-grenar ingår i en tävling

 När en tävling innehåller Masters-grenar så ska två RE-filar skapas - en för den "vanliga" tävlingen och en för Mastersgrenar. Sedan skickas dessa filer till This is a mailto link
Detta är för att Mastersresultat skall kunna registreras i Octo.

 

 För frågor eller synpunkter, kontakta This is a mailto link

Uppdaterad: 14 MAR 2017 12:45 Skribent: Lars Modin
E-post: This is a mailto link

 

Livetiming för Iphone

live-timing

I LiveTiming App kan du följa tävlingar live, få tillgång till startlistor, heatlistor och resultatlistor i realtid. Du kan även se resultat från tidigare tävlingar.

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: info@svensksimidrott...