Hoppa till sidans innehåll

Minisim


Vad är minisim?

Minisim är  en aktivitet i vatten för barn mellan två och fyra år. Tillsammans med en ledare utforskar föräldrar och barn vattnet. Aktiviteten är inriktad på vattenvana samt simövningar.

Minisim är fortsättningen på babysim och bygger på vattenvana, lek och lust till vatten. Målsättningen för minisimsverksamhet måste utgå ifrån det enskilda barnet där förutsättningarna skiftar.

Minisimverksamhet kan bedrivas på grunt eller djupt vatten. Finns det möjlighet är det fördelaktigt att bedriva verksamheten i en varmvattenbassäng med runt 30 grader varmt vatten.

 

Definition Verksamhet för barn ca 2-5 år, som genom lek och målrelaterade övningar, lär sig de elementära grunderna i de fyra simsätten, utifrån barnens egna förutsättningar
 
 
Förkunskaper Inga
 
 
Målsättning Genom glädje och inspirerande lektioner ge barnet vattenvana och elementära grunder i alla fyra simsätt.

Verksamheten ska stimulera barnets utveckling och skapa medvetenhet om kroppsläget i vatten, samt respekt för vatten.


Hur når vi målen?

Genom att följa Simlinjens planering och arbeta med hänvisade övningar och med leken som metod.

  • Få barnen vattenvana samt introduktion i grunderna för de fyra simsätten.
  • Stimulera barnets utveckling genom lek och sånger.
 
 
Information till vuxna bör innehålla följande
  • Målsättning med kursen/verksamheten och lektionenas uppbyggnad i stort.
  • Verksamhetens metod, beskriv övningar som syftar till ökad kroppsmedvetenhet, balans i vattnet samt grunder i de fyra simsätten.
  • Praktiska detaljer utifrån lokala förutsänningar och säkerhetsföreskrifter.
 
 
Lektion  Ca 45 minuter vid föräldrarmedverkan, annars 30 minuter.
 
 
Landövningar Enklare grovmotoriska övningar gärna med hjälp av sånger och ramsor.


Kurslängd

12-15 ggr/kurs.

2-4 kurser/år, därutöver uppmuntra till spontana motoriska aktiviteter för att upprätthålla vattenvana.

Rekommenderat 1 ggr/veckan.Överflyttningar mellan nivåer SSF rekommenderar att överflyttning från Minisim till nästa nivå sker utifrån en individuell bedömning av barnets mognad.


Rekommenderad ålder Från ca 2 till ca 5 år.


Rekommenderadt antal barn per ledare.

Med föräldrar 8 barn/ledare.
Utan föräldrar 4-6 barn/ledare.Föräldra-/vuxenmedverkan i vatten Ja, för de yngre, det vill säga upp till ca. 3 år eller efter barnets behov.
 
 
Ledare (ålder) Minimum 18 år
 
 
Ledare (utbildning)

Minisimsutbildning 20 studietimmar + examensarbete inlämnat inom två år. Regelbundet genomgå dokumenterad vidareutbildning eller fortutbildning som är adekvat för verksamheten i bassängen. Ha giltig och av SSF godkänd* HLR-utbildning och livräddande 1:a hjälp till barn.

*Cardiologernas eller Röda Korset

 
 
Förkunskapskrav för utbildning Minimum 18 år, godkänd och gällande HLR-utbildning, genomgången Babysiminstruktör- eller Simlärarkandidatutbildning.

 

 

Bassäng (yta, djup)

Djup = där barnen inte kan stå

Djup ca 0,80-1,40 cm. Önskvärt med tillgång till både djup och grund bassäng
 
 
Vattentemperatur  Varmt vatten, min 30°
 
 
Anläggningens hygien och renlighet Regelbunden kontroll av bassängens renlighet enligt gällande regler från Miljö- och hälsovårdsmyndigheter.
 
 
Yttre förutsättningar. Miljö i och kring bassängen. Lugn och harmonisk omgivning. Dragfri miljö samt möjlighet till ombyte och dusch i bassängens närhet.
 
 
Administration och dokumentation = uppföljning av att delmål och mål nås Simlinjens märken och protokoll, närvarokontroll och uppföljning. Deltagardiplom.
 
 
Simmärken Baddaren grön/blå/gul, Skölpaddan, Pingvinen silver/guld, Simsättsmärken.
Uppdaterad: 30 JAN 2014 16:09 Skribent: Maria Gustafsson

 

Livetiming för Iphone

live-timing

I LiveTiming App kan du följa tävlingar live, få tillgång till startlistor, heatlistor och resultatlistor i realtid. Du kan även se resultat från tidigare tävlingar.

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: info@svensksimidrott...