Hoppa till sidans innehåll

Babysim


Vad är babysim?

Babysim är enligt Svenska Simförbundets pedagogik, verksamhet där barn som är yngre än 2 år badar tillsammans med vuxen (förälder) under ledning av en instruktör som har SSFs instruktörsutbildning i babysim.

För babysim ska vattnets temperatur vara minst +32 grader C. I det varma vattnet kan barnet röra sig fritt - sträcka och böja alla kroppsdelar, till att börja med reflexmässiga rörelser, men sedan mer och mer medvetna rörelser. Inga kläder, blöjor eller statiska underlag hindrar barnets rörelseförmåga.

Babysim är under lek och utan prestationskrav. Babysim stimulerar barnet att träna motorik samt utveckla sin vattenvana och vattensäkerhet. Ett av målen är att barnet självständigt ska ta sig i vattnet och under vattenytan, upp till ytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten.

Ett delmål i babysim är sociala kontakter. Babysim främjar kontakten mellan barn och förälder.

 

Definition Verksamhet för barn från 3 månader upptill 2 år som tillsammans med vuxen vägleds genom lek och målrelaterade övningar till att upptäcka glädje med och respekt för vatten
 
 
Förkunskaper Barnet ska ha läkt navel och väga minst 4 kg och vara van vid samma vattentemp som det är i bassängen
 
 
Målsättning Genom inspirerande och lustfyllda lektioner fånga barnets intresse för lek och rörelse i vatten. I en social samvaro mellan barn och vuxen uppnå vattenvana och säkerhet i och kring vatten. All verksamhet ska utgå från barnets mognad.


Hur når vi målen?

Genom att följa Simlinjens planering och arbeta med hänvisande övningar.

  • Stimulera barnets utveckling med hjälp av lek, sånger och närhet.
 
 
Information till vuxna bör innehålla information om följande
  • Sänka vattenpemperaturen hemma vid bad
  • Viktigt att uppmärksamma om barnet blir för trött/uppmärksamma barnets signaler och avsluta lektionen vid behov 
  • Verksamheten sker på barnets villkor
  • Målsättning med kursen/verksamheten och lektionens uppbyggnad i stort.
  • Praktiska detaljer utifrån lokala förutsättningar.
 
 
Lektion Max 30 minuter i vattnet för barn under 8 månader, för övriga max 45 minuter
 
 
Landövningar Nej


Kurslängd

8-15 ggr/kurs, för att öppna upp för kursstart vid olika tider under året.

2-4 kurser/år

Max 1 ggr/veckan

GruppverksamhetÖverflyttningar mellan nivåer  


Rekommenderad ålder 3 månader - ca 2år


Rekommenderat antal barn per ledare Max 8 barn


Föräldrar/vuxenmedverkan i vatten Ja
 
 
Ledare (ålder) Minimum 18 år
 
 
Ledare (utbildning)

1 studietimme (stt) = 45 min

Babysimsutbildning 40 studietimmar teori och 30 lektionstillfällen. Regelbundet genomgå dokumenterad vidareutbildning eller fortbildning som är adekvat för verksamheten i bassängen. Ha giltig och av SSF godkänd* HLR-utbildning och Livräddande 1:a hjälp till barn

*Cardiologernas eller Röda Korset

 
 
Förkunskapskrav för utbildning Minimum 18 år, godkänd och gällande HLR-utbildning, genomfört proven för Hajen guld samt HLR gjord under de senaste 24 månaderna.
 
 

Bassäng (yta, djup)

Djup = där barnen inte bottnar

Djup ca 80-140 cm

 


 


 
Vattentemperatur Min 32 grader

 

 
Anläggningens hygien och renlighet Regelbunden kontroll av bassängens renlighet enligt gällande regler från Miljö- och hälsovårdsmyndigheter.

 

 
Yttre förutsättningar. Miljö i och kring bassängen Lugn, särskilt för de yngsta (3-6 mån), och dragfri miljö samt möjlighet till ombyte och dusch i bassängens närhet.

 

 
Administration och dokumentation = uppföljning av att delmål och mål nås Deltagardiplom

 

 
Simmärken Nej
Uppdaterad: 30 JAN 2014 16:09 Skribent: Maria Gustafsson

 

Livetiming för Iphone

live-timing

I LiveTiming App kan du följa tävlingar live, få tillgång till startlistor, heatlistor och resultatlistor i realtid. Du kan även se resultat från tidigare tävlingar.

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: info@svensksimidrott...