Hem / Funktionär / domare

Funktionär / domare

Konstsim

Domarutbildning

Inom konstsim i Sverige har vi tre olika domarnivåer. En domarutbildning arrangeras vid behov av Svenska Simförbundet, ibland i samarbete med distrikt eller simklubb. Alla domarutbildningar ska ha en av Svenska Simförbundet godkänd handledare samt vara öppen för samtliga att söka.

D1

Efter godkänd D1-utbildning kan domaren döma figurtävlingar på distrikts- eller klubbtävlingar. D1-utbildning kräver ingen förkunskap och är öppen för samtliga att söka om man är minst 16 år.

D2

D2-utbildningen kan enbart de som genomgått en D1-utbildning söka. Efter godkänd D2-utbildning kan domaren även döma musiktävlingar på distrikts- eller klubbtävlingar. Ibland även på nationella tävlingar.

D3

D3-utbildningen kan enbart de som genomgått en D2-utbildning söka. Efter godkänd D3-utbildning kan domaren döma samtliga nationella tävlingar och även vissa internationella klubbtävlingar.

FINA Artistic Swimming Certification School

Konstsimsutskottet (KU) utser ett antal domare som erbjuds utbildning av FINA. Som FINA-domare kan du även döma på större internationella tävlingar. Enbart D3-domare erbjuds att gå denna kurs. Vid intresse meddela gärna till domaransvarig inom KU.

 

Simhopp

Domarutbildning

Den svenska domarutbildningen arrangeras en helg/år. Kursens upplägg påminner om upplägget för Fina Diving Judges School (den internationella domarutbildningen). Under kursen går deltagarna igenom teori och viss praktik. Föreläsarna har stor internationell erfarenhet av att döma stora tävlingar och att utbilda nationella såväl som internationella domare.

FINA Diving Judges Certification Course

Den internationella domarutbildningen, FINA Diving Judges Certification Course, arrangeras av FINA (Internationella simförbundet) och går av stapeln ca 10 gånger/år. Är du intresserad av att veta mer om FINA Diving JCC? Tala med Mathz Lindberg som är ansvarig för den svenska domarutbildningen och även föreläsare på FINA Diving JCC.

 

Simning

Funktionärsutbildning

För att utbilda funktionärer för simning krävs att du har genomgått kursledarutbildning. Funktionärs- och domarutbildning uppdateras vanligen vart fjärde år, då FINA utkommer med en ny regelbok med de ändringar som genomförs efter varje långbane-VM.

Vid simtävlingar ska alla funktionärer vara godkända, dvs. inneha ett giltig funktionärslegitimation. För de ledande funktionärsuppgifterna vid en simtävling krävs godkänd distriktsfunktionärsutbildning, medan övriga ska vara minst tävlingsfunktionärer. Varje simdistrikt/region ansvarar för utbildning och godkännande samt ut­färdar funktionärskort för distrikts- och tävlingsfunktionärer. Funtionärsutbildning genomförs i tre steg.

Tävlingsfunktionär
Utbildningen genomförs vanligen inom föreningar eller distrikt. Det krävs en godkänd kursledare som håller i utbildningen. Efter utbildning ska deltagaren genomför praktik vid tävling för att bli godkänd på kursen och få verka som funktionär vid simtävlingar. I samband med ansökan om att bli godkänd tävlingsfunktionär, efter att ha genomgått utbildningen samt genomfört 2st praktikpass, ska du vara 16år fyllda.  

Distriktsfunktionär
För att gå denna ska du vara godkänd tävlingsfunktionär. Efter utbildningen kan du inneha ledande befattningar vis simtävlingar. Simdistriktet ansvarar för arrangemang av distriktsfunktionärsutbildning.

Förbundsfunktionär
Svenska Simförbundet och regelkommittén utbildar och godkänner det tredje funktionärssteget, dvs Förbundsfunktionärer, vilka bl a tjänstgör som tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och starter vid Svenska Mästerskap och står till distriktens förfogande i regelfrågor.

Specialutbildningar som genomförs då behov finns är starterutbildning och spekerutbildning, dessa arrangeras i förbundets regi.

 

Vattenpolo

För dig som vill bli domare i vattenpolo finns domarutbildning i vattenpolo. Alla som vill bli domare i vattenpolo är välkomna. Utbildningen riktar sig till nybörjardomare och deltagare ska ha fyllat minst 16 år under året för utbildningen för att kunna delta. Utbildningen innehåller både teori och praktik och läggs därför samtligt med cuper och matcher för att deltagarna ska få praktisk erfarenhet av att döma matcher. 

 

Öppet vatten

Det pågår ett arbete med att plocka fram en utbildning samt material för Öppet Vatten funktionärer. Vi hoppas kunna bjuda in till en första sådan utbildning våren 2021.   

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga