Hem / Vattenpolo

Vattenpolo

Du som ledare och tränare är enormt viktig för verksamheten inom Svensk Simidrott. Genom utbildade ledare och tränare kan vi skapa bättre förutsättningar och kvalité i verksamheten, samtidigt som du som tränare/ledare får verktyg för att på bästa möjliga sätt se och möta de aktiva och få dem att utvecklas.

Utbildningsstruktur

Sedan 2013 har vattenpolons ledarutbildning en ny uppbyggnad i tre nivåer likt de övriga simidrotternas och i två inriktningar - ungdom och junior/senior. Vattenpolodelen till Simidrottsledare är den enda vattenpolospecifika utbildningen som genomförs idag. Vattenpolons utbildningsstruktur är under revidering och ett arbete pågår för att ta fram samtliga tränarutbildningar inom vattenpolon.

De utbildningar som erbjuds idagsläget är följande:

 • Grundutbildning för tränare är idrottens första tränarutbildning. Utbildningen är idrottsövergripande och ingår i alla vår simidrotters utbildningsstrukturer inom Svensk Simidrott och är en utbildning för dig som vill utvecklas och bli bättre och tryggare i din tränarroll.

  Efter genomförd utbildning kommer du bland annat att:

  • Ha kunskaper om barn, ungdomar och vuxnas utveckling och behov. 
  • Förstå att ditt ledarskap påverkar de aktiva.
  • Inse betydelsen av att skapa glädje och trygghet.
  • Lekens betydelse i den personliga utvecklingen

  Grundutbildning för tränare genomförs delvis på webben innan en fysisk träff under en dag och arrangeras av SISU i alla SISU-distrikt. Våra simidrottsdistrikt brukar ha bra koll och kunna hjälpa till med var och när ditt närmaste utbildningstillfälle äger rum.

 • Simidrottsledare är en grundutbildning och ingår i det första steget i utbildningsstrukturen för ledare inom simning och vattenpolo. Utbildningen riktar sig till alla ledare inom simning och vattenpolo, oavsett vilken ålder du har på dina aktiva. Här får du simidrottsspecifika tips och övningar för att kunna träna och leda barn, ungdomar eller vuxna inom simidrotten. Utbildningen genomförs delvis på webben innan en fysisk träff under två dagar. Utbildningen arrangeras av Svensk Simidrotts distrikt. För att gå utbildningen till Simidrottsledare ska du:
  • Fylla minst 16 år under året.
  • Vara simkunnig enligt simkunnighetsdefinitionen.
  • Ha giltigt HLR-intyg (barn el vuxen) som är max 12 månader gammalt.

Grundutbildningen för tränare samt utbildningen till Simidrottsledare är fristående från varandra, men eftersom de bygger på varandra rekommenderar vi att Grundutbildning för tränare genomförs innan Simidrottsledare.

 • Vattenpololedare är en vattenpolospecifik utbildning där deltagaren får lära sig vattenpoloteknik, regler och övningar för barn och nybörjare i syfte att vara ledare för verksamheten Poolkampen. Utbildningen arrangeras av Svensk Simidrott centralt och kommande utbildningstillfällen hittar du här.

Kompetteringar

Eventuella kompletteringar ska lämnas in senast 6 månader efter kursen, om det inte finns särskilda anledningar till annat.

 Här kan du som är utbildad se var du valideras in i den nya strukturen.

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga