Hem / Kombinera studier med din s... / Nationell idrottsutbildning och Riksidrottgymnasium

Nationell idrottsutbildning och Riksidrottsgymnasium

Från och med 2011 infördes en ny utbildningsform för gymnasieungdomar som vill kombinera sina studier med elitträning, vi kan idag erbjuda det för två av våra simidrotter - simning eller simhopp. Svensk Simidrott har idag 22 certifierade gymnasieskolor som erbjuder Nationell idrottsutbildning (NIU) i simning, varav fyra även erbjuder simhopp. Från terminen 2017/2018 finns även ett Riksidrottsgymnasium (RIG) med inriktning mot simning. Läs mer om de olika skolorna här eller i informationsbroschyren om NIU och RIG. 

Det som särskiljer RIG från NIU är bland annat att RIG har riksrekrytering, vilket innebär att eleverna söker på likvärdiga premisser oavsett var de bor i landet och att de får inackorderingsstöd. RIGs organisation, verksamhet samt träning är inriktad mot att utveckla eleven mot internationell elit. 
NIU har lokalt och regionalt upptagningsområde. NIU vänder sig till dig som har ambition att bli elitidrottare på nationell eller högre nivå. NIU-verksamheten bygger på ett samarbete med en lokal förening.

Gemensamt för RIG och NIU är ämnet specialidrott, som kan läsas upp till 700p. Vanligtvis läser dock eleven 400p specialidrott (200p individuellt val + 200p programfördjupning). Ämnet specialidrott består av tränings- och tävlingslära samt idrottsspecialistering. Vilka program som kan kombineras med ämnet specialidrott prestenteras under respektive skola. Ämnet specialidrott innehåller både teoretiska och praktiska moment, vilket möjliggör att en del av träningen kan förläggas under schemalagd skoltid.

Antagning till NIU och RIG 
Först görs antagningen på idrottsliga meriter. Simidrottaren gör en ansökan via ett ansökningsformulär på Svensk Simidrott hemsida, länk nedan. Sedan följer tester och intervjuer på skolan. Blir simidrottaren antagen till en NIU eller RIG plats på sina simidrottsmeriter måste hen sen även söka in till respektive skola och program på sina betyg och bli antagen. 
För parasimmare krävs en svensk klassning, så kallad S-klassning, för att ansöka till NIU. För att söka en RIG-plats krävs även att man är internationellt klassad. 

Parasport Sveriges flexibla RIG-platser.
Den som söker till dessa platser ska vara internationellt klassad och ha en stabil träningsbakgrund och coach på hemmaplan med långsiktig planering.

Viktiga datum

15 oktober - Ansökan till RIG görs senast den 15 oktober varje år till Svenska Simförbundet via ett ansökningsformulär. Du som söker bör ha minst 550 FINA-poäng, helst över 600 poäng.
Ansöka till RIG 2021 är stängd.  

November - antagningsprocessen under 2020 har pga covid-19 pandemi justerad, information går ut till er som var kallade till antagningsdagarna. 

30 november - senast den 30 novmber ska Svensk Simidrott ha meddelat om du har blivit antagen till RIG eller ej.

1 december - Ansökan till NIU görs via ett ansökningsformulär till Svenska Simförbundet senast den 1 december varje år. Du som söker bör ha över 400 FINA-poäng eller vara nationellt klassad parasimmare. 
Ansök till NIU 2021 är stängd. 

December/januari - simidrottaren kallas till testträning och intervjuer på respektive skola.

31 januari - senast den 31 januari ska skolan ha meddelat om du har blivit antagen till en NIU plats, på dina idrottsliga meriter eller ej.

Februari - för dig som har blivit antagen till RIG eller NIU ska ansökan göras till respektive skola och program på dina betyg.

Maj - Informationsdag för simidrottare och föräldrar på RIG.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga