Hem / Simmärken / Simmärken samlade

Simmärken samlade

SVSF122
Baddaren Grön
Doppa
Märkestagaren ska doppa hakan och ena örat under vattnet. Detta upprepas fem gånger för varje sida.
Bubbla
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan i vattnet, alternativt blåsa en pingisboll i vattenytan. Upprepas fem gånger.

    SVSF101
Baddaren Blå
Doppa
Märkestagaren ska doppa huvudet under vattnet fem gånger.
Bubbla
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Upprepas fem gånger.
Glida
I vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet ska vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet kan utföras där märkestagaren bottnar. Handstöd med platta får användas. Upprepas fem gånger.

SVSF102
Baddaren Gul
Hoppa
Märkestagaren ska hoppa i från kant eller brygga på djupt vatten fem gånger.
Bubbla
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Upprepas fem gånger på djupt vatten.
Glida
I vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet ska vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet ska utföras där märkestagaren inte bottnar. Handstöd med platta får användas. Upprepas fem gånger.
Protokoll
SVSF103
Sköldpaddan
Flyta
På grunt vatten ska märkestagaren flyta fem sekunder i ryggläge, därefter göra en rotation från ryggläge till magläge utan att röra botten.
Protokoll

   
112_Bläckfisken
Bläckfisken
Simma
Simma fem meter valfritt simsätt på grunt vatten.
Protokoll

SVSF104
Pingvinen Silver
Simma
10 meter valfritt simsätt på grund vatten.
Flyta
10 sekunder på grunt vatten.
Hoppa
Från kant eller brygga på grunt vatten. 
Doppa
På grunt vatten, hämta föremål från botten med båda händerna.
Protokoll

SVSF105
Pingvinen Guld
Simma
10 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.
Simma
10 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
10 sekunder på djupt vatten. 
Hoppa
Från kant eller brygga på djupt vatten.
Protokoll

SVSF106
Silverfisken
Simma
25 meter varfritt simsätt på grunt vatten.
Hoppa
Från kant eller brygga på grunt vatten.
Protokoll

SVSF107
Guldfisken
Simma
25 meter varfritt simsätt på djupt vatten.
Dyka
Från kant eller brygga på djupt vatten.
Protokoll

SVSF108
Järnmärket
Simma
50 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.
Simma
25 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
1 minut eller 10 meter.
Dyka
Från kant eller brygga på djupt vatten. 
Protokoll

SVSF109
Bronsmärket
Simma
100 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
50 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
1 minut och 30 sekunder eller 20 meter.
Längddykning
5 m. 
Livräddning
Kunskap om punkterna 1-3 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kansten till nödställd i vattnet. 
Protokoll

SVSF110
Silvermärket
Simma
300 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
150 meter i ryggläge på djupt vatten.
Simma
Simma 150 meter med kläder på djupt vatten.
Klädsel: långärmad överdel och långbyxor.
Flyta
2 minut eller 50 meter.
Längddykning
8 m. 
Livräddning
Kunskap om punkterna 1-6 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet. Utkast av livboj följt av simning med livboj 10 m. 
Protokoll

SVSF111
Kandidaten
Simma
600 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
300 meter i ryggläge på djupt vatten.
Simma
Simma 300 meter med kläder på djupt vatten.
Klädsel: långärmad överdel och långbyxor.
Flyta
3 minut eller 75 meter.
Vattentramp
3 minuter eller 75 m.
Längddykning
10 m.
Djupdykning
Djupdyk till 2m en gång från kanten och en gång från ytan. 
Dyka
Från minst 1 m höjd en gång.
Livräddning
16 m simning med livboj följt av ilandföring med hjälp av livboj 16 m. Maximal tid för momentet, 2 minuter och 45 sek. Kunskaper om punkterna 1 - 11 i Bad- och Båtvett. Utkast av livboj följt av simning med livboj 25 m. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen.  
Protokoll            

SVSF112
Hajen Brons
Simma
100 m valfritt simsätt på djupt vatten.  
Protokoll            

   
SVSF113
Hajen Silver
Simma
100 meter valfritt simsätt varav 25 m i ryggläge på djupt vatten.
Simma
12,5 m i magläge, gör en rotation från magläge till ryggläge utan att röra botten och simma 12,5 m i ryggläge.
Protokoll           

SVSF114
Hajen Guld
Simma
200 m valfritt simsätt varav 50 m i ryggläge på djupt vatten.
Hoppa
Eller dyka från 1 m.
Livräddning
Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kunskap om punkterna 1 - 3 i Bad- och Båtvett.
Klädsim
Simma 25 m klädsim. Klädsel: långärmad överdel och långbyxor.
Simma
12,5 m i magläge, gör en rotation till ryggläge utan att röra botten, simma 12,5 m i ryggläge.
Protokoll           

SVSF115
Simsättsmärke Fjärilsim
Simma
10 meter fjärilsim    
Protokoll 1  Protokoll 2

SVSF117
Simsättsmärke Ryggsim
Simma
10 meter ryggsim   
Protokoll 1  Protokoll 2

SVSF116
Simsättsmärke Bröstsim
Simma
10 meter bröstsim   
Protokoll 1  Protokoll 2

SVSF118
Simsättsmärke Crawl
Simma
10 meter crawl   
Protokoll 1  Protokoll 2

SVSF120(1)
Vattenprovet
Hoppa eller dyka i på djupt vatten på att huvudet kommer under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan simma 200 m i en följd varav 50 m i ryggläge. Hela provet utförs på djupt vatten.
Protokoll

        
 
SVSF121 Vattenprovet Öppet Vatten
Hoppa eller dyka i på djupt vatten på att huvudet kommer under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan simma 200 m i en följd varav 50 m i ryggläge. Hela provet utförs på djupt och öppet vatten.
Protokoll

       
simborgarmärket-2016

Simborgarmärket 2016

Simma
200 m.
   
SVSF175

Simborgarmärket 5 år

Simma
200 m 5 år.
   
176 simborgarmarke_10ar
Simborgarmärket 10 år
Simma
200 m 10 år.
   
177 simborgarmarke_25
Simborgarmärket 25 år
Simma
200 m 25 år.
   
178 simborgarmarke_40ar
Simborgarmärket 40 år
Simma
200 m 40 år.
   
179 simborgarmarke_50ar
Simborgarmärket 50 år
Simma
200 m 50 år.
   
1km
Kilometermärket 1 km

Simma
1 km
.
5km
Kilometermärket 5 km

Simma
5 km.
10km
Kilometermärket 10 km
Simma
10 km.
25km
Kilometermärket 25 km
Simma
25 km.
50km
Kilometermärket 50 km
Simma
50 km.
100km
Kilometermärket 100 km
Simma
100 km.
250km
Kilometermärket 250 km
Simma
250 km.
500km
Kilometermärket 500 km
Simma
500 km.
1000km
Kilometermärket 1 000 km
Simma
1 000 km.
SVSF140


Järnmagistern

För järnmagisten fordras 9 betyg, ett betyg i varje delprov.

SVSF141

Bronsmagistern

För bronsmagistern fordras att man tagit Järnmagistern.
Nya prov görs för minst 18 betyg. Betyg i varje delprov erfodras.                                              
SVSF142

Silvermagistern

För silvermagistern fordras att man tagit Bronsmagistern.
Nya prov görs för minst 22 betyg. Betyg i varje delprov erfodras.

SVSF143

Guldmagistern

För Guldmagistern fordras att man tagit Silvermagistern.
Nya prov görs för minst 25 betyg.

Påbyggnadsplakett brons

Bronsplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.

Påbyggnadsplakett silver

Silverplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.
Påbyggnadsplakett guld

Guldplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.
SVSF144

Elitmärket

Elitmärket kan tas av den som tidigare har Guldplakette och ytterliggare fullgör proven för Guldmagistermärket.

SVSF145

Guldemalj

Detta märke är ett åldersmärke och kan tas av den som under det kalenderår proven avläggs fyller minst 40 år. För märket fordras minst 18 betyg, ett i varje delprov. Detta märke kräver inte att man tagit något magistermärke tidigare.

Promotorplakett

Promotorplakett

Promotion är en festlig och högtidlig avslutning på simskolan då provtagarna för kandidaten och magistervärdigheten får pillövs- och eklövskransar. Eleverna får visa sina kunskaper och simläraren arrangerar lekar, livräddningsuppvisningar, tävlingar m.m. Promotorplaketten är en minnesplakett som kan beställas till den som håller i promoveringen.
SIMHOPP03


Simmhoppsmärke Järn

Dyka
Från 1 m.        
SIMHOPP04

Simmhoppsmärke Brons

Dyka
Från 1 m.        
SIMHOPP02

Simmhoppsmärke Silver
Hoppa
Från 5 m.      
 
SIMHOPP01

Simmhoppsmärke Guld
Dyka

Från 3 m.
SVSF489

Plumsaren

1. Bomben
2. Framlänges bukis (räkan)
3. Pikstående sittplask bakåt
4. Delfinhopp
5. Ståfall framåt
6. Fothopp bakåt
7. Fothopp framåt i splitt
8. Sittrullning framåt med en hel skruv
9. Fothopp framåt med en hel skruv
10. Ryggsimsstart med kullerbytta bakåt
SVSF470

Simhoppsmärke 1

1. Stående och liggande hållning
2. Ryggliggande svankpress
3. Ryggliggande planka med lyft i fötter
4. Vristkoordination sittande i pik
5. Plankan
6. Plandyk magliggande (kant)
7. Plankdyk ryggliggande (kant)
8. 100a, händerna i midja (kant)
9. 200a, händerna i midja (kant)
10. "Köttbullen" framåt och bakår (kant)                        
 SVSF471

Simhoppsmärke 2

1. Kullerbytta framåt
2. Kullerbytta bakåt
3. Bomben i tjockmatta
4. Sittande gruppering och stående pik
5. Ryggliggande gruppering med upplyft
6. Bomben framåt (kant)
7. Bomben bakåt (kant)
8. Stående farmåt och bakåt rullning i sluten pik (kant)
9. Sittrullning framåt (1 m)
10. Sittrullingar bakår (1 m)                       
 SVSF472 Simhoppsmärke 3
1. Rakethopp
2. Grodhopp
3. Tåhävningar plintdel, 200a
4. Studshopp
5. Grenkullerbytta
6. Rakethopp, 100a (kant)
7. Tåhävningar, 200a (kant)
8. Knäböj, 100a (kant)
9. Knäböj, 200a (kant)
10. Sviktstuds, 100a (1 m)                       
SVSF473 Simhoppsmärke 4
1. 010b till handstående med press
2. Koreografi armsving
3. Grupperingsstuds
4. Rulla stock
5. Sittrullningar bakåt, sträckning till armbågsstödjande
6. 010b stående (1 m)
7. 100a med armsving (1 m)
8. 200a med armsving (1 m)
9. Sviktpress (1 m)
10. Sviktstuds, 100a (3 m)                       
SVSF474 Simhoppsmärke 5
1. Självständigt huvudstående
2. 5102a och 5201a
3. Kullerbytta framåt i pik med helskruv
4. Sittrullningar bakåt, sträckning till axelstående, mottagning
5. Dubbelstuds, 100c
6. "Delfinhopp" (1 m)
7. 5102a (kant)
8. 5201a (kant)
9. 020c med händerna på låren (1 m)
10. Dubbelstuds, 100c (1 m)                       
SVSF475 Simhoppsmärke 6
1. Knäböj, 90 grader
2. Huvudstående med piklyft
3. Grupperingskickar på plintdel
4. Grupperingssträckningar
5. Koregrafi tvåstegssats
6. Knädöj, dubbela armssving, 100a (1 m)
7. 100b (1 m)
8. 200b (1 m)
9. Dubbelstuds, dubbel armsving, 100a (1 m)
10. Tvåstegssats, 100a (1 m)                      
SVSF476 Simhoppsmärke 7
1. Brygga
2. Pik
3. Enbenstående balans
4. Grupperingar ribbstol
5. Handstående mot vägg
6. 010c sittande (3 m)
7. 010b sittande (3 m)
8. 020c sittande (3 m)
9. 020b sittande (3 m)
10. 020a stående (3 m)                      
SVSF477 Simhoppsmärke 8
1. Studskombination
2. 201c till rygg i tjockmatta
3. 301c till rygg i tjockmatta
4. 401c med pass
5. Självständigt handstående
6. 010a stående (3 m)
7. 201c sittlandning (kant)
8. 301c sittlandning (kant)
9. Bukis framåt och bakåt (kant)
10. 611c sittlandning (kant)                      
SVSF478 Simhoppsmärke 9
1. Handstående med axeltryck
2. Pikeups
3. Slitt
4. Spagat
5. Grenbrytning med pass
6. 101c (1 m)
7. 301c (1 m)
9. 401c (1 m)
10. 612c (5 m)                      
SVSF479 Simhoppsmärke 10
1. 102c till tjockmatta
2. 202c till tjockmatta
3. 5211a till tjockmatta
4. Pikeups ribbstol
5. Handstående med pikstuds
6. 102c (1 m)
7. 202c (1 m)
9. 402c (1 m)
10. 5211a (1 m)                      
SVSF494
Vattenpolobollen Brons
Passa
Boll i flytande rockring på 2 m avstånd - 3 av 5 passningar i ringen. Grunt vatten.
Fånga
Boll med en hand på 2 m avstånd - 3 av 5 passningar måste fångas. Grunt vatten.
Simma
15 m valfritt simsätt med boll utan att röra botten.                                    
 SVSF495
Vattenpolobollen Silver
Passa
Boll i flytande rockring på 3 m avstånd- 3 av 5 passningar i ringen. Djupt vatten
Trampa vatten
På stället i 1 minut och håll en boll över vattenytan. Båda händerna på bollen.
Simma
25 m crawl med bollen framför huvudet.                               
 SVSF496
Vattenpolobollen Guld
Passa
Och ta emot bollen med en hand på 2 m avstånd 2 och 2. Totalt 10 passningar, bollen får högst tappas/vidröra ytan 3 gånger.
Trampa
vatten
15 m framåt och håll en boll ovanför vattnet med ena handen.
Skjut
Ner ett föremål från 3 m avstånd efter att ha simmat 10 m crawl med bollen framför huvudet. Upprepa fyra gånger till, minst 2 av 5 föremål ska skjutas ner.                  

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga