Hem / Simmärken / Magistermärken/Kandidaten

Magistermärken/Kandidaten

För de som vill och kan simma lite längre är magistermärkena en rolig utmaning, där flera olika färdigheter sätts på prov. Samtliga prov för ett märke ska avläggas inom 12 månader från första provet. Eklövskransen gäller från och med bronsmagistern.

För att beställa våra magistermärken, klicka på vår webbshop här till höger.
WEBBSHOP

SVSF108
Järnmärket
Simma
50 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.
Simma
25 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
1 minut eller 10 meter.
Dyka
Från kant eller brygga på djupt vatten. 
Protokoll

SVSF109
Bronsmärket
Simma
100 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
50 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
1 minut och 30 sekunder eller 20 meter.
Längddykning
5 m. 
Livräddning
Kunskap om punkterna 1-3 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kansten till nödställd i vattnet. 
Protokoll

SVSF110
Silvermärket
Simma
300 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
150 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta med kläder
1 minut och 30 sekunder eller 20 m.
Klädsel: långärmad överdel och långbyxor.
Flyta
2 minut eller 50 meter.
Längddykning
8 m. 
Livräddning
Kunskap om punkterna 1-6 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet. Utkast av livboj följt av simning med livboj 10 m. 
Protokoll

SVSF111
Kandidaten
Simma
600 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
300 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta med kläder
2 minuter eller 50 m.
Klädsel: långärmad överdel och långbyxor.
Flyta
3 minut eller 75 meter.
Vattentramp
3 minuter eller 75 m.
Längddykning
10 m. 
Djupdykning
Djupdyk till 2 m en gång från kanten och en gång från ytan.
Dyka
Från minst 1 m höjd en gång.
Livräddning
16 m simning med livboj följt av ilandföring med hjälp av livboj 16 m. Maximal tid för momentet, 2 minuter och 45 sek. Kunskaper om punkterna 1 - 11 i Bad- och Båtvett. Utkast av livboj följt av simning med livboj 25 m. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen.  
Protokoll               

SVSF140
 

Järnmagistern

För järnmagisten fodras 9 betyg, ett betyg i varje delprov.

SVSF141

Bronsmagistern

För bronsmagistern fodras att man tagit Järnmagistern.
Nya prov görs för minst 18 betyg. Betyg i varje delprov erfodras.
SVSF142

Silvermagistern

För silvermagistern fodras att man tagit Bronsmagistern.
Nya prov görs för minst 22 betyg. Betyg i varje delprov erfodras.

SVSF143

Guldmagistern

För Guldmagistern fodras att man tagit Silvermagistern.
Nya prov görs för minst 25 betyg.

Påbyggnadsplakett brons

Bronsplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.

Påbyggnadsplakett silver

Silverplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.
Påbyggnadsplakett guld

Guldplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.
SVSF144

Guldemalj

Detta märke är ett åldersmärke och kan tas av den som under det kalenderår proven avläggs fyller minst 40 år. För märket fordras minst 18 betyg, ett i varje delprov. Detta märke kräver inte att man tagit något magistermärke tidigare.

SVSF145

Elitmärke

Elitmärket kan tas av den som tidigare har Guldplakette och ytterliggare fullgör proven för Guldmagistermärket.

Promotorplakett

Promotorplakett

Promotion är en festlig och högtidlig avslutning på simskolan då provtagarna för kandidaten och magistervärdigheten får pillövs- och eklövskransar. Eleverna får visa sina kunskaper och simläraren arrangerar lekar, livräddningsuppvisningar, tävlingar m.m. Promotorplaketten är en minnesplakett som kan beställas till den som håller i promoveringen.

Prov för magistermärkena

Prov

Godkänd skicklighet,  1 betyg

Utmärkt skicklighet,     2 betyg 

Berömlig skicklighet,     3 betyg

Simning

1 000 m 1 500 m 2 000 m

Ryggsim

500 m 750 m 1 000 m

Flyta med kläder *1

4 minuter eller 100 m 6 minuter eller 150 m 8 minuter eller 200 m

Flyta

8 minuter alt. 200 m 10 minuter alt. 300 m 12 minuter alt. 300 m

Vattentramp

8 minuter alt. 200 m 10 minuter alt. 200 m 12 minuter alt. 300 m

Längddykning

12 m 14 m  16 m

Djupdykning*2

  

1 dyk från kanten, 1 dyk från ytan 2 dyk från kanten 3 dyk från ytan 2 dyk från kanten 3 dyk från ytan

Dyk/hopp

Dyk eller hopp från minst 1 m höjd
  
Hopp från 3m höjd Dyk från 3 m höjd

Livräddning*3

3 minuter 2 minuter 30 sekunder 1 minut 50 sekunder

 

*1 Klädsel för klädsim: långärmad överdel och långbyxor.
*2 Djupdykning: djup 3 m 
*3 Livräddning: max tid för prov a. Gemensamma prov för betyg 1, 2 och 3, se nedan
 
a) Simma med livboj 25 m, därefter dykning efter föremål eller person på 1,75 -2,5 m djup, ilandföring av personen i bojen 25 m. Kunna konstatera andningsstopp och förbereda för HLR. HRL-provet ska utföras i en följd. Om provtagaren misslyckas med något moment ska provet göras om från början. 

b) Kunna utföra följande ilandföringssätt: Bogsera person i livboj.
c) Märkestagaren visar hur man bistår nödställd person med hjälp av förlängda armen.
d) Kunna reglerna för Bad-, Båt- och Isvett.
 
För personer med funktionsnedsättning: För person med funktionsnedsättning kan samtliga prov anpassas individuellt.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga