Hem / Vattenprovet

Vattenprovet

Vattenprovet


Vattenprovet


Vårt simmärke Vattenprovet har funnits sedan 2004 och motsvarar den nordiska definitionen för simkunnighet. Definitionen lyder enligt följande:

"Simkunnig anses den som kan falla  i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge på djupt vatten"

Sedan 2014 finns även simmärket Vattenprovet - Öppet vatten, som vill uppmuntra allmänheten att även testa sin simkunnighet i sjöar och hav. 

Simkunnighet är en färskvara! Det är därför viktigt att testa sin simkunnighet regelbundet. Att kunna simma är även ett kunskapskrav för årskurs 6 i skolans läroplan för ämnet Idrott och hälsa. För att bli godkända i ämnet ska eleverna kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Varje år brukar vi arrangera olika Vattenprovsaktiviteter med syftet att allmänheten ska ges möjlighet att testa sin simkunnighet under ordnade former.

Vansbro Vattenprovet
Sedan förra året har Vattenprovet fått sitt alldeles egna lopp i Vansbro under dagarna för Vansbrosimningen. Loppet riktar sig till hela familjen, som vill testa sin simkunnighet i öppet vatten. För anmälan och mer information besök Vansbrosimningens hemsida

Vattenprovet_GULVattenprovet - Öppet vatten

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga