Hoppa till sidans innehåll

Simningens ABC


I Sverige är den underbara naturen aldrig långt borta, även om du bor i en stad. Ofta finns vattnet runt hörnet med de långa kuststräckorna tillsammans med alla insjöar och andra vattendrag. Att simma är fantastiskt samtidigt som det är en viktig tillgång som öppnar för en trygg tillvaro och roliga aktiviteter kring vatten. Trots att det idag står i skolans läroplan att eleverna måste vara simkunniga enligt simkunnighets-definitionen senast i årskurs sex, är det fortfarande många barn och ungdomar som inte kan simma. Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 meter varav 50 meter ryggsim i en följd.

Projektet

Simningens ABC är ett simkunnighetsprojekt som riktar sig till barn på lågstadiet med fokus på områden där simkunnigheten är låg och där barn idag inte erbjuds simundervisning genom skolan. Genom finansiering från en sponsor får eleverna delta gratis på 10 undervisningstillfällen per termin. 

Bakgrund

Skolverket publicerade våren 2015 en rapport som visar att ju tidigare elever får simundervisning, desto större är sannolikheten att de blir simkunniga inom målen för läroplanen. Rapporten visade även att det finns ett utbrett problem med att eleverna inte får tillräckligt mycket simundervisning för att klara skolans mål.
Med detta som bakgrund utformades projektet Simningens ABC. 

Syfte

Projektets syfte är att ge barnen som deltar i projektet ökad vattenvana och goda förutsättningar för att lära sig simma tidigt, samt öka möjligheten för att barnen klarar skolverkets mål avseende simkunnighet i enligt med läroplanen. Genom att engagera skolor och informera föräldrar om projektet hoppas vi även kunna sprida budskapet kring vikten av tidig vattenvana och simkunnighet så att det bidrar till en ökad förståelse hos så många som möjligt. För barns säkerhet och möjlighet att kunna ta del av aktiviteter i och vid vatten är det viktigt att lära sig simma så tidigt som möjligt. 

Målgrupp

Målgruppen för projektet är skolelever på lågstadiet, dvs. i åldrarna 7-10 år, som idag inte erbjuds simundervisning i skolan och kanske inte naturligt kommer i kontakt med simning på sin fritid. 

Utformning

Under höstterminen 2015 och vårterminen 2016 erbjuds gratis simskola till totalt ca 200 barn i årskurs 1, fördelat på 5 olika skolor. Barnen kommer erbjudas simundervisning vid minst 10 tillfällen á 40 min per termin. Undervisningen bedrivs av erfarna instruktörer från våra lokala simföreningar. Fokus i simundervisningen ligger på vattenvana och att få barnen att känna sig trygga i vattnet för att så småningom kunna lära sig simma.

Uppföljning

För att se elevernas utveckling mäts vid varje termins start och slut elevernas nivå utifrån en utvecklingsstege med tio steg.

1 - Ingen tidigare vattenvana

2 - Har inga problem med att duscha och få vatten i ansiktet

3 - Tycker att det är roligt att bada och ha simundervisning

4 - Kan doppa huvudet

5 - Kan flyta med lätt stöd och vara avslappnad i vattnet

6 - Uppfyller målen för vattenvana genom att eleven klarar doppa huvudet, blåsa ut luft under vattenytan, hoppa från kanten, flyta i 5 sekunder och kan glida i vattnet genom frånskjut från kanten men utan flyt hjälpmedel

7 - Kan simma 5 meter samt hoppa från kanten och få huvudet undet vatten

8 - Kan simma 10 meter

9 - Kan simma 25 meter på mage och minst 10 meter på rygg

10 - Klarar kraven för simkunnighet, det vill säga eleven kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan simma 200 meter varav 50 meter på rygg, på djupt vatten

Resultatet

När projektet drog igång på hösten 2015 var snittet bland de 201 deltagande eleverna 2,60 på utvecklingsstegen. Vilket innebär att de var okej med att få vatten i ansiktet när de duschade och majoriteten tyckte att det var kul att bada men det var begränsat vad de vågade göra i vattnet, de kunde t.ex. inte doppa huvudet.

När höstterminen 2015 avslutades hade snittet ökat till 6,10 på utvecklingsstegen vilken innebär att snittet uppfyller målen för vattenvana.

Efter vårterminen 2016 hade snittet bland de 203 deltagande eleverna stigit till 6,91 vilket innebär att snittet nästan klarar att simma 5 meter.

Klicka här för att läsa mer om Simningens ABC.

Uppdaterad: 2017-08-30 11:01
Skribent: Nathalie Dahlqvist

SOSanigif

 

 

Nationell Sponsor

arena_new_black_90web

Officiell Leverantör

Malmsten-logo_PMS_200w

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010 476 53 00
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link