Hoppa till sidans innehåll

Utvecklingskonferens och årsmöte med Västsvenska Simförbundet

2017-03-23 13:46
Skribent: Maria Hanson, Västsvenska
  • Uppdaterad: 2017-03-24 15:22

Under rubriken Simidrottssverige runt lyfter de regionala utvecklingskonsulenterna aktuella händelser. 

 

 

Under den gångna helgen så anordnades det en kombinerad utvecklingskonferens och ett årsmöte i Göteborg för föreningarna i VSSF.

Förmiddagen inleddes med att Richard Udin från SISU Västra Götaland höll en genomgång på temat ”Vilka är och vad gör SISU Idrottsutbildarna och Västra Götalands Idrottsförbund?”. Richard kunde här ge deltagarna en övergripande bild av såväl SISUs uppdrag som vilka möjligheter och fördelar det finns att som föreningen ha ett gott samarbete med dem. Vidare berättare Rickard om ”Svensk idrotts strategi 2025”. Svensk idrott håller på att göra en resa mot en ny verksamhetsidé, omskrivna mål och har även flera pågående utredningar. I de strategier som finns framtagna för sikte mot 2025 finns fem övergripande mål som Svensk idrott ska sträva mot. Dessa mål är gemensamma mål och varje specialidrottsförbund (som exempelvis Svenska Simförbundet) har ett indirekt ansvar att leda sina föreningar till att uppnå dessa mål.

Nästa programpunkt var en dragning av undertecknad. Denna innehöll en presentation om mig som person och om mitt uppdrag som utvecklingskonsulent. Här presenterades det bland annat att det finns tre huvudsakliga arbetsområden för tjänsten:

  • Regionala utvecklingsprojekt och satsningar för att stärka simidrotten i distriktet.
  • Samordning av befintligt stöd för att utveckla simidrotten i distriktet .
  • Centrala utvecklingsprojekt och satsningar  implementeras i distriktens föreningar utifrån lokala förutsättningar.

Denna del avslutades med en kort presentation om hur en västsvensk simförening ser ut. Utifrån fakta för föreningsrapporter presenterades bland annat variationen på antalet medlemmar, hur många föreningar som bedriver respektive simidrott samt hur många föreningar som anser sig arbeta utifrån Simlinjen. Kontentan var att våra föreningar ser väldigt olika ut och har olika förutsättningar och utmaningar. Något som är viktigt för mig som utvecklingskonsulent att ha med mig i mitt möte med föreningarna.

Vi fick sedan lyssna på när Anki Jarl berättade om arbetet med den strategiska planen för Svensk simidrott 2025. Planen är nu ute på remiss till föreningarna och ska presenteras vidare på Simidrottsforum i Göteborg i april.

Efter lunchen hölls ett kort och samstämmigt årsmöte.

Den sista punkten för dagen var att stöta och blöta några av de frågor som vi arbetar med i distriktet. Mestadels kom det att handla om olika punkter som har med tävlingssimning att göra. En omdebatterad fråga i distriktet är huruvida vi ska arrangera en final av Vårsimiaden eller ej framöver. Debatten tar sin grund i att RF benämner verksamhet upp till och med 12 års ålder som barnidrott. I Idrotten vill, som är idrottens idéprogram, går det att läsa följande:

För barn är tävlingen ett naturligt inslag i idrotten, liksom i leken. Men den måste bli just en del av leken och ha som mål att barnet har roligt och lär sig idrotten. Betydelsen av tävlingsresultat i barnidrotten bör avdramatisras och barn ska ges lika möjligheter att delta. Vi ska pröva alternativa tävlingsformer för barnen, där de i stor utsträckning tävlar mot sig själva och sina egna resultat i stället för mot varandra. Samtidigt kan vi inom idrotten lära barn att handskas med såväl vinst som förlust, vilket ger lärdomar för livet.
(ur Idrotten vill, antagen av RF-stämman 2009)

Distriktet har arbetat fram nya ramar för Simiaden vilka innebär ett effektivare upplägg och mer fokus på glädjen att delta. Det har även lyfts detaljer som exempelvis att resultatlistorna ska anslås i alfabetisk ordning istället för på klassiskt vis.

Det bjöds på en del intressanta diskussioner under eftermiddagen. För mig som utvecklingskonsulent innebar dagen ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter i distriktet och den gjorde att jag ser fram emot arbetet i distriktet än mer. Jag ser även fram emot det stundande Simidrottsforum. Där kommer många viktiga ämnen att lyftas och många intressanta diskussioner att föras – jag är säker!

Skribent: Maria Hanson
Epost: Adressen Gömd

SOSanigif

 

 

Nationell Sponsor

arena_new_black_90web

Officiell Leverantör

Malmsten-logo_PMS_200w

Våra partners

 

 

Städa Sverige

Anmäl er förening här

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010 476 53 00
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link