Hoppa till sidans innehåll

Föreningsbyten


Aktuella föreningsbyten

I TEMPUS OPEN kan du se pågående föreningsbyten och när simidrottaren kan representera den nya medlemsföreningen. Här finns också möjlighet att se tidigare genomförda föreningsbyten. Se TEMPUS OPEN, här

Se § 206. Föreningsbyte, här och § 201. Rätt att tävla, här

Information om föreningsbyte   

Den simidrottare som vill representera en ny medlemsförening, ska anmäla detta genom att sända in ifylld och underskriven blankett " Anmälan om övergång" och betala in registreringsavgiften 400 Kr till SSFs plusgirokonto 5 24 94-2, om simidrottaren tävlat den senaste 12 månaders perioden och är 12 år eller äldre det kalenderår då anmälan om föreningsbyte görs.
Vid inbetalning uppges namnet på simidrottaren och simidrottarens licensnummer. Övergångsperioden som är 30 dagar börjar löpa först efter att både blankett och avgift registrerats som inkommen av Simförbundet.

För vattenpolospelare gäller som övergångsperiod 14 dagar i stället för 30 dagar.

För simidrottare som tidigare genom medlemskap i förening representerat denna i simidrott, inte deltagit i någon tävling under den senaste 12-månadersperioden så är övergångstiden 7 dagar från det att ifylld blankett inkommit till SSF. Ingen registreringsavgift behöver betalas till SSF.

Övergången till ny förening förbereds genom att simidrottaren underrättar den förening som denne redan tillhör för att undvika onödiga missförstånd.

Ett gott råd: För att säkerställa att registreringsavgiften för övergången blir betald i tid - d v s så att simidrottaren är tävlingsklar för den nya medlemsföreningen inför eventuellt viktig tävling - diskutera tidigt med den nya medlemsföreningen om vem som ska handlägga inbetalningen.

Hämta Blankett för Föreningsbyte-Övergång i pdf-fil, här

Övrig information

Simidrottare som deltar i Simförbundets tävlingsverksamhet i mer än en simidrott kan representera andra medlemsföreningar, dock endast en medlemsförening för varje simidrott.

Uppdaterad: 02 MAJ 2017 13:46 Skribent: Lars Modin

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link