Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsstöd


Idrottslyftet 2019 bidrar till er förenings utveckling

Föreningen får utbildningsstöd via Idrottslyftet och föreningen behöver inte ansöka om utbildningsstödet utan det betalas ut automatiskt (se undantag från detta nedan angående Grundutbildning för tränare och HLR). Utbildningsstöd betalas endast ut för deltagare som genomfört och blivit godkända på utbildningen. 

Utbetalningarna sker enligt följande:

  • Utbildningar genomförda i januari - mars betalas ut senast 30 april
  • Utbildningar genomförda i april - juni betalas ut senast 31 juli
  • Utbildningar genomförda i juli - september betalas ut senast 31 oktober
  • Utbildningar genomförda i oktober - december betalas ut senast 31 januari

Deltagare som inte rapporterats in som godkända inom angiven tidsram kommer att få Idrottslyftsmedel utbetalt när utbildningsansvariga rapporterat in deltagarna som godkända och meddelat detta till This is a mailto link

Bidrag 2019

Simidrottsledare simning/vattenpolo/ simundervisning 2300 kronor/deltagare
Simlinjeassistent Gul      simning/vattenpolo/ simundervisning 1500 kronor/deltagare
Simlinjeassistent Blå simning/vattenpolo/ simundervisning 1500 kronor/deltagare 
Simlinjeassistent Grön vattenpolo 1000 kronor/deltagare
Simlinjeinstruktör simning/simundervisning              3000 kronor/deltagare
Baskurs simhopp 1000 kronor/deltagare
Grundkurs simhopp 1000 kronor/deltagare
Utvecklingskurs simhopp 1000 kronor/deltagare
Landträningskurs simhopp 1000 kronor/deltagare
Konstsimtränare Bas konstsim 1000 kronor/deltagare
Konstsimtränare Nybörjare konstsim 2000 kronor/deltagare
     
Grundutbildning 
för tränare
all simidrott

överstigande kostnad över 
500 kronor/deltagare

För Grundutbildning för tränare behöver föreningen skicka en kopia av fakturan till This is a mailto link då kursavgiften varierar i olika SISU-distrikt. Fakturan ska var förbundet tillhanda senast tre månader efter fakturadatum.

HLR-utbildning               all simidrott      

200 kronor/deltagare
(total ersättning kan ej
överskrida fakturans maxbelopp)

För HLR-utbildning genomförd av en extern part behöver föreningen skicka in en kopia av fakturan samt registrera deltagarna i utbildningsmodulen. Fakturan ska skickas till This is a mailto link och vara förbundet tillhanda senast tre månader efter fakturadatum.

Om utbildningen är arrangerad i föreningens egen regi ska den registreras i utbildningsmodulen och sedan ska information om att kursen har arrangerats samt när meddelas till This is a mailto link

Oavsett om man arrangerat HLR genom extern part eller i egen regi så måste föreningen be sin SISU/DF-kontakt att gå in och godkänna alla deltagare som varit närvarande och blivit tilldelade ett HLR-certifikat, innan man kan få bidraget utbetalt.

Uppdaterad: 17 DEC 2018 15:20 Skribent: Nathalie Dahlqvist
Epost: Adressen Gömd

 

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link