Hoppa till sidans innehåll

Ansökningsärenden


Utveckla barn- och ungdomsverksamheten

Svensk Simidrott har som mål att bedriva simidrott så att barn och ungdomar har roligt, mår bra och har förutsättning att utvecklas under hela livet. Målet är så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Det kan beskrivas som att vi vill göra en förflyttning från triangel till rektangel.

Traditionellt synsätt Framtida synsätt

Kännetecknas av en idrott som med stigande ålder blir alltmer:


• prestations- och resultatinriktad
• kravfylld i termer av resultat
• tränings- och tävlingsintensiv
• tidskonsumerande
• selekterande och rangordnande
• ledd av ledare som praktiserar triangellogiken
• ointresserad av breddad verksamhet byggd på olika individers självbestämda ambitionsnivåer.

En idrott som oberoende av ålder kännetecknas av:


• individens utveckling i centrum oavsett ambitionsnivå
• erbjuder olika alternativ när det gäller tränings- och tävlingsintensitet
• ger möjlighet och uppmuntrar till idrottsutövande i flera (sim-)idrotter
• ledd av ledare som
praktiserar idrott hela livet
• bred verksamhet byggd på olika individers självbestämda
ambitionsnivåer.

 

Din förening har möjlighet att söka medel för att utveckla träningsverksamheten inom nedanstående områden.

Obs: Alla föreningar har olika målsättningar med sin verksamhet och har också olika behov och förutsättningar. Därför behöver inte en satsning i en förening ge samma effekt i en annan. Svenska Simförbundet kommer därför behandla likartade ansökningar olika.


1. Utveckla tränings- och tävlingsverksamheten

Våga testa nytt och utveckla tränings- och tävlingsverksamheten utifrån aktuell forskning och nya metoder för att bidra till en förflyttning från triangel till rektangel.

Föreningar kan exempelvis söka bidrag för:

 • Utbildning för tränare och ledare (föreläsning, internutbildning, extern utbildning). Notera att ni här ej söker bidrag för SSF:s utbildningar, läs mer under utbildningsstöd.
 • Utveckling av nya tränings- och tävlingsformer.

Vi kommer inte bevilja medel för träningskostnader för ordinarie verksamhet så som bassänghyra, tränararvoden och administrationskostnader. Kostnader för läger beviljas inte heller.

Vid inköp av material/utrustning ska offert alltid bifogas ansökan! 


2. Uppstart av ny verksamhet

Föreningar kan söka bidrag till uppstartskostnader för:

 • Ny simidrott/parasimning
 • Simundervisning
 • Verksamhet på nytt bad
 • Skolsim

Vi kommer inte bevilja medel för träningskostnader för ordinarie verksamhet så som bassänghyra, tränararvoden och administrationskostnader.

Vid inköp av material/utrustning ska offert alltid bifogas ansökan! 


3. Samarbete mellan föreningar

Föreningar kan söka bidrag för:

 • Studiebesök i annan förening för tränare- och ledare för att utveckla verksamheten i riktning från triangel till rektangel (se beskrivning högst upp på sidan).

Ta gärna hjälp av din utvecklingskonsulent för att skapa kontakt med en förening att göra studiebesök hos. Vi kommer inte att bevilja bidrag för studiebesök/träningsutbyte för aktiva.


4. Optimering av bassängutrymmet

Föreningar kan söka bidrag för:

 • Mobila bassängväggar- och plattformar
  För att kunna få in fler barn i verksamhet genom att skapa mer bassängutrymme beviljar SSF medel till mobila bassängväggar. De ger föreningen möjlighet att dela av en 50m bassäng eller en 25m bassäng och på så sätt få in fler grupper. Svenska Simförbundet beviljar även medel till plattformar som kan användas i bassänger där de mindre barnen inte bottnar. 
 • Poolkampenplan (vattenpolo)
 • Minisvikt (simhopp)
 • Övrigt material som bidrar till att optimera bassängutrymmet.

Vid inköp av material/utrustning ska offert alltid bifogas ansökan! 

Notera att inköpet ska ske efter att ansökan beviljats av SSF. En kopia på fakturan ska sedan bifogas i återrapporten. Om ansökan godkänns så beviljas maximalt 75 % av inköpskostnaden (men skriv i ansökan beloppet för hela inköpet).

Bidrag beviljas inte för inköp av material på grund av att tidigare material är slitet eller har hög ålder.

För material/utrustning som beviljas kommer ett treårigt avtal att skrivas. Syftet med detta avtal är att föreningen inte kan sälja materialet vidare under denna tid utan medgivande från SSF.


5. Föreningsmiljön
 
Föreningen kan exempelvis söka bidrag till att:
 • Skapa en verksamhet som ger alla samma möjligheter att delta oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Skapa en verksamhet som bidrar till att främja barn och ungdomars delaktighet.

6. Simidrott - Mer för fler

Mer för fler är ett koncept som uppmuntrar föreningar att erbjuda barn och ungdomar en varierad och lekfull verksamhet. Tanken är att man ska få möjlighet att testa på flera simidrotter och genom det förbättra förutsättningar för både god vattenvana och möjlighet att utveckla en god rörelsearsenal.

I konceptet finns förslag på träningsupplägg och tips på övningar, för att det ska vara enkelt att starta upp även om föreningen inte har någon tidigare erfarenhet av olika simidrotter.

Förhoppningen med konceptet är att föreningar ska kunna attrahera fler barn och ungdomar samt få behålla dem längre genom att erbjuda en bred och stimulerande verksamhet. Genom varierad och allsidig träning kommer barnen även att få en positiv fysisk utveckling och väljer förhoppningsvis att stanna kvar inom simidrotten om de en dag bestämmer sig för att vilja satsa på bara en idrott.

Föreningen kan exempelvis söka bidrag för:

 • Material, fortbildning, utbyte mellan föreningar, prova på tillfälle.

Observera att bidrag inom denna kategori enbart är till för föreningar som vill utvecklas genom att införa träningsformer och simidrotter som de idag inte har i sin verksamhet.

Innan ansökan skickas in ska en kontakt tas med distriktets utvecklingskonsulent (föreningar tillhörande Stockholms Simförbund tar kontakt med Johanna Stenberg, This is a mailto link , 010-476 53 21).

Vid inköp av material/utrustning ska offert alltid bifogas ansökan! 

7. Strategi 2025 - Svensk Simidrott

Inom detta område kan ni ansöka om medel till ert strategiarbete med utgångspunkt i er barn- och ungdomsverksamhet. Precis som alla andra projekt inom Idrottslyftet ska även detta syfta till att göra en förflyttning från triangel till rektangel. 

Arbetet ska vara i linje med den av Svensk Simidrott framtagna Strategi 2025 och vara en långsiktig plan med tydliga mål. Den plan som ni arbetar fram ska sedan levandegöras av aktiviteter för att nå de uppsatta målen. Vill ni söka medel för dessa aktiviteter rekommenderas ni att titta på övriga Idrottslyftsområden för att se om ni via dem kan ansöka om medel till ert förändringsarbete.

Föreningen kan inom området strategiarbete exempelvis söka bidrag för:

 • Extern föreläsare, hyra av konferenslokal och matkostnader i samband med framtagande av strategi. 

Innan ansökan skickas in ska en kontakt tas med distriktets utvecklingskonsulent


8. Simidrott för alla

”Svensk Simidrott – för alla” är ett strategisk prioriterat område i Svensk Simidrotts strategi 2025. En viktig del är att vi inom Svensk Simidrott har ledare som bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom. För att vara en attraktiv förening där alla kan känna sig välkomna bör ledarna spegla de målgrupperna som man vill nå.

Inom den här kategorin vill vi främja satsningar avseende rekrytering av nya ledare, kopplat till inkluderingsarbete utifrån diskrimineringsgrunderna.

Föreningen kan exempelvis söka bidrag för:

 • Material, fortbildning och utbyte mellan föreningar.

Observera att bidrag inom denna kategori enbart är till för föreningar som vill utvecklas genom att nå nya målgrupper som de idag inte har i sin verksamhet.

Innan ansökan skickas in ska en kontakt tas med distriktets utvecklingskonsulent.  


9. Fria ansökningar (efter kontakt med SSF) 

Här kan föreningen ansöka om projekt som inte faller inom någon av de övriga kategorierna men som har en tydlig koppling till förflyttning från triangel till rektangel.

En förutsättning för att få bidrag för andra typer av satsningar är att föreningen genomfört en process gällande föreningens utvecklingsbehov och målsättningar. För att få stöd i en sådan process, kontakta distriktets utvecklingskonsulent.

Uppdaterad: 17 DEC 2018 15:16 Skribent: Nathalie Dahlqvist
Epost: Adressen Gömd

 

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link