Hoppa till sidans innehåll

Ansökningsärenden


Utveckla barn- och ungdomsverksamheten

Svensk Simidrott har som mål att bedriva simidrott så att barn och ungdomar har roligt, mår bra och har förutsättning att utvecklas under hela livet. Målet är så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Det kan beskrivas som att vi vill göra en förflyttning från triangel till rektangel.

Traditionellt synsätt Framtida synsätt

Kännetecknas av en idrott som med stigande ålder blir alltmer:


• prestations- och resultatinriktad
• kravfylld i termer av resultat
• tränings- och tävlingsintensiv
• tidskonsumerande
• selekterande och rangordnande
• ledd av ledare som praktiserar triangellogiken
• ointresserad av breddad verksamhet byggd på olika individers självbestämda ambitionsnivåer

En idrott som oberoende av ålder kännetecknas av:


• individens utveckling i centrum oavsett ambitionsnivå
• erbjuder olika alternativ när det gäller tränings- och tävlingsintensitet
• ger möjlighet och uppmuntrar till idrottsutövande i flera (sim-)idrotter
• ledd av ledare som
praktiserar idrott hela livet
• bred verksamhet byggd på olika individers självbestämda
ambitionsnivåer

 

Din förening har möjlighet att söka medel för att utveckla träningsverksamheten inom nedanstående områden.

Obs: Alla föreningar har olika målsättningar med sin verksamhet och har också olika behov och förutsättningar. Därför behöver inte en satsning i en förening ge samma effekt i en annan. Svenska Simförbundet kommer därför behandla likartade ansökningar olika.


1. Utveckla tränings- och tävlingsverksamheten

Våga testa nytt och utveckla tränings- och tävlingsverksamheten utifrån aktuell forskning och nya metoder för att bidra till en förflyttning från triangel till rektangel (se beskrivning ovan).

Föreningar kan exempelvis söka bidrag till:

 • Utbildning för tränare och ledare (föreläsning, internutbildning, externutbildning). Notera att ni här ej söker bidrag för SSFs utbildningar, läs mer under utbildningsstöd.
 • Utveckling av nya tränings- och tävlingsformer (satsningar som riktas mot att behålla fler mellan 10-17 år kommer att prioriteras).

Vi kommer inte gå in med medel för träningskostnader för ordinarie verksamhet så som bassänghyra, tränararvoden och administrationskostnader.


2. Uppstart av ny verksamhet

Föreningar kan söka bidrag till uppstartskostnader för:

 • Ny simidrott/parasimning (för vattenpolo, se www.poolkampen.se)
 • Simundervisning
 • Verksamhet på nytt bad
 • Skolsim

Vi kommer inte gå in med medel för träningskostnader för ordinarie verksamhet så som bassänghyra, tränararvoden och administrationskostnader.


3. Samarbete mellan föreningar

Föreningar kan söka bidrag till:

 • Studiebesök i annan förening för tränare- och ledare för att utveckla verksamheten i riktning från triangel till rektangel (se beskrivning högst upp på sidan).

Ta gärna hjälp av din utvecklingskonsulent för att skapa kontakt med en förening att göra studiebesök hos. Vi kommer inte att gå in med bidrag för studiebesök/träningsutbyte för aktiva.


4. Optimering av bassängutrymmet

 • Mobila bassängväggar- och plattformar
  För att kunna få in fler barn i verksamhet genom att skapa mer bassängutrymme beviljar SSF medel till mobila bassängväggar. De ger föreningen möjlighet att dela av en 50m bassäng eller en 25m bassäng och på så sätt få in fler grupper. Svenska Simförbundet beviljar även medel till plattformar som kan användas i bassänger där de mindre barnen inte bottnar. 
 • Poolkampenplan (vattenpolo)
 • Minisvikt (simhopp)
 • Övrigt material som bidrar till att optimera bassängutrymmet.

Notera att inköpet ska ske efter att ansökan beviljats av SSF. En kopia på fakturan ska sedan bifogas i återrapporten. Om ansökan godkänns beviljas maximalt 75 % av inköpskostnaden.


5. Föreningsmiljön
 
Föreningen kan exempelvis söka bidrag till att:
 • Skapa en verksamhet som ger alla samma möjligheter att delta oavsett diskrimineringsgrund (kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.)
 • Skapa en verksamhet som bidrar till att främja barn- och ungdomars delaktighet.

6. Fria ansökningar (efter kontakt med SSF)

Det finns även möjlighet till Idrottslyftsmedel för andra projekt som ligger utanför områdena ovan. Innan ansökan skickas in ska en kontakt tas med SSF. En förutsättning för att få bidrag för andra typer av satsningar är att föreningen genomfört en process gällande föreningens utvecklingsbehov och målsättningar. För att få stöd i en sådan process, kontakta distriktets utvecklingskonsulent och/eller SISU. För kontaktuppgifter till utvecklingskonsulenterna, se här.

 

 

Uppdaterad: 10 AUG 2018 14:33
Skribent: Paula Sinkkonen
Epost: Adressen Gömd

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010 476 53 00
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link